privacy

 

- volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten alle organisaties die werken met persoonsgegevens er voor zorgen dat die veilig worden bewaard en niet in handen van onbevoegden kunnen komen

- ook Over Entinghe heeft persoonsbestanden: alleen die gegevens worden opgeslagen die noodzakelijk zijn voor 1. de financiële administratie en 2. de organisatorische administratie

- in de financiële administratie zitten gegevens als naam, adres, telefoonnummer, mailadres en eventueel bankrekeningnummer van m.n. Vrienden van OE, gebruikers(groepen) en zakelijke relaties als leveranciers

- deze gegevens zijn opgeslagen in een volledig beveiligd Over Entinghe-systeem en zijn alleen toegankelijk voor de beheerster, de penningmeester en boekhouder

- in de organisatorische administratie zijn opgenomen de namen en adressen, telefoonnummers en waar mogelijk het emailadres van vrijwilligers, kontaktpersonen van de gebruikers-groepen, lezers van de OE-Nieuwsbrief

- deze gegevens zijn indien nodig ook op te vragen door daarvoor aangewezen personen (m.n. OE-bestuursleden)

- al deze gegevens moeten kloppen en regelmatig worden bijgewerkt, verouderde gegevens moeten worden verwijderd en nieuwe gegevens of wijzigingen moeten worden ingevoerd

- daarvoor is het nodig dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven

- om de privacy te waarborgen worden groepsmails altijd BCC verstuurd, zodat de mailadressen niet voor een ieder zichtbaar zijn

- ook is het regel om bij het noemen van namen en het publiceren van foto’s in de pers toestemming te vragen van de betrokkenen 

- een ieder die in het OE-systeem is opgenomen heeft het recht zijn gegevens in te zien, te corrigeren en eventueel te laten verwijderen. Daarvoor kan men zich wenden tot het beheer van Dorpshuis Over Entinghe


Copyright © 2016. All Rights Reserved.