huishoudelijk reglement

 

Over Entinghe is van ons allen

en verdient de zorg van ons allen! 

Daarom zijn een aantal huisregels opgesteld. 

 

algemeen

1. de gebruikers houden rekening met elkaar en voorkomen hinder

2. ze zijn zelf verantwoordelijk voor zichzelf en hun spullen 

3. roken is niet toegestaan, evenmin als het gebruik van drugs   

4. aan jongeren onder de achttien jaar wordt geen alcohol geschonken 

5. het is niet toegestaan eigen drink- en etenswaren mee naar binnen te nemen     

6. bij vertrek worden ramen en deuren gesloten en de lichten worden uitgedaan   

7. ook wordt Over Entinghe schoon en opgeruimd achter gelaten

 

zaalhuur

1. de zaalruimtes in Over Entinghe worden verhuurd aan groepen en organisaties voor vast en incidenteel gebruik 

2. de huur wordt aangegaan per uur volgens een van tevoren vastgesteld tarief   

3. de huurprijzen voor de vaste huurders worden zo nodig elk jaar opnieuw vastgesteld voorafgaand aan het nieuwe seizoen

4. de vaste jaarlijkse huurafspraken gelden niet voor algemene feestdagen en vakantieperioden

5. de huurprijzen zijn gebaseerd op de afspraak dat elke huurder zelf de gehuurde ruimte gereed maakt en na afloop in de oorspronkelijke      staat herstelt

6. desgewenst kan tegen meerprijs gebruik gemaakt worden van de diensten van de beheersters   

7. desgewenst kan ook gebruik gemaakt worden van technische faciliteiten als filmscherm, whiteboard en audio- en videoapparatuur

8. de huurder dient zelf te zorgen voor eventuele vergunningen en de daaraan verbonden leges, wanneer de activiteit dat vereist

9. incidenteel kan het voorkomen, dat door bv. werkzaamheden of een bijzonder evenement een vaste ruimte eenmalig niet beschikbaar is,  dit altijd in overleg met de vaste huurder

10. vaste huurders kunnen desgewenst beschikken over een beperkt aantal eigen geregistreerde toegangssleutels. Ze tekenen daarvoor         een sleutelcontract en betalen een borgsom. Bij verlies en hernieuwde registratie wordt een vergoeding gevraagd

        

gebruik

 1. na afloop van de activiteit wordt de gehuurde ruimte schoon en opgeruimd achter gelaten

 2. de inrichting van de zaal kan door schuiven met stoelen en tafels naar eigen wensen worden aangepast

 3. het overige meubilair als kasten, schilderijen, vitrines dienen ongemoeid gelaten te worden

 4. het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, haken e.d. in de ruimtes aan te brengen

 5. ook worden geen mededelingen/informatie opgehangen met uitzondering van het publicatiebord in de hal

 6. door de huurder aangerichte schade aan gebouw / inventaris kan bij de huurder in rekening worden gebracht

          

 veiligheid

 1. in iedere zaalruimte is een vluchtplan aanwezig

 2. de nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden

 3. de nummers van hulpinstanties hangen bij de kast in de hal

 4. het gebruik van de garderobe is op eigen risico

 5. de Stichting Beheer Over Entinghe is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van de gebruikers

  

 tot slot

 1. meer informatie en gebruiksaanwijzingen vindt u in het infoblad in de koffiekeuken

 2. voor vragen, problemen en bijzondere wensen kunt u overleggen met de beheersters

 3. in situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslissen de beheersters c.q. het bestuur

4wie zich niet houdt aan de regels en aanwijzingen van de beheersters kan de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd


Copyright © 2016. All Rights Reserved.