berichten

 

In Over Entinghe is van alles te doen.

Zo'n twintig verenigingen en organisaties vinden er een vast onderdak.

Ook organiseert het dorpshuis zelf een aantal activiteiten.

Een kort overzicht staat bij de Agenda vermeld, 

wilt u meer informatie dan vindt u dat bij activiteiten: bij programma, workshops-cursussen,

bij senioren of bij jeugd.   


Zomeropening 

Over Entinghe gaat er even tussen uit.

Van 12 juli tot 2 september zijn we gesloten voor reguliere activiteiten.

Wel gaat de Koffie-inloop op de maandag gewoon door.

Ook de prikpost blijft op zijn post; de bibliotheek is alleen open tijdens de bemande uren.

En natuurlijk is er de Zomerexpositie met op vrijdag het Zomer-Kunst-Café

en de laatste week van augustus de Dwingeler Fiets4Daagse.


Cadeau voor de Kledingbank

 

v.l.n.r. Irene Kraaijenbrink en Inge Wiarda van de Kledingbank

en Jannie van Over Entinghe

 

Het gebeurt nog al eens dat Jannie en haar team vrijwilligers

van tevreden gasten een fooi aangeboden krijgen.

Onlangs is de fooienpot omgedraaid en is unaniem besloten de opbrengst

van '23 /'24 te schenken aan een goed doel: de Kledingbank Westerveld.

In een gezellige bijeenkomst ontvingen Inge en Irene een cheque ad € 500.

De Kledingbank vindt onderdak in de noordvleugel van Over Entinghe.

Ze heeft de zorg voor 380 vaste cliënten uit heel Westerveld.

Daar komen nog bij ruim 500 asielzoekers uit onze gemeente.

Het geld is dan ook meer dan welkom!


 Klaverjassen 

Er wordt op de woensdagavond enthousiast geklaverjast.

Iedere keer weten weer meer kaarters de weg naar Over Entinghe te vinden.

Het is dan ook beregezellig op deze avonden.

Regelmatig zijn er zelfs 6 tafels bezet

en de sfeer is super!

De uitslag van woensdag 29 mei is:

1. Koen Hoorn  5401 punten

2. Jan Roozeboom  5378

3. Jan Jongebloed 5295 punten

4. Siska Feenstra   5236 punten

 

 

Dit was de laatste avond van dit seizoen. 

De uitslag over het hele seizoen, waarbij ieders hoogste 5 scores tellen, is

1. Hillie Zanting   27.717  punten

2. Aaldert Schans   26.690  punten

3. Marius van Veldhuizen  26.665  punten

4. Govert de Groot  26.611  punten

5. Wim Schoenmaker  26104  punten

 

Geniet nu van de mooie lange zomeravonden!

Woensdag 4 september start ons nieuwe seizoen, zelfde plaats, zelfde tijd.

 

  De volgende OE Klaverjasavond is op 4 september


Biljarters Het Groene Laken kampioen!!!!